Chương trình nhận diện hàng Việt Nam

TỰ HÀO HÀNG VIỆT NAM 2016

Chương trình nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Tuyên truyền, để xã hội nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam…

TỰ HÀO HÀNG VIỆT NAM NĂM 2017

Chương trình nhận diện hàng Việt Nam thường niên trên quy mô toàn quốc với tên “Tự hào hàng Việt Nam” năm 2017 thuộc Nhóm Chương trình hỗ trợ nhằm thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi của cộng đồng thuộc Danh mục của Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 – 2020.

TỰ HÀO HÀNG VIỆT NAM NĂM 2018

Chương trình nhận diện hàng Việt Nam thường niên trên quy mô toàn quốc với tên “Tự hào hàng Việt Nam” thuộc Nhóm Chương trình hỗ trợ nhằm thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi của cộng đồng thuộc Danh mục của Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 – 2020.

TỰ HÀO HÀNG VIỆT NAM NĂM 2019

Chương trình nhận diện hàng Việt nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn của dân tộc, xây dựng văn hóa người tiêu dùng của người dân Việt Nam. Tuyên truyền, để mọi người trong xã hội nhận thức đúng khả năng sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Hãy tham gia gửi bài viết, video clip và chia sẻ về tình yêu hàng Việt Nam, niềm đam mê khởi nghiệp để nhận nhiều phần quà hấp dẫn.Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 – 2020. Ngày 11/10 tại TPHCM, Bộ Công Thương đã khai mạc lễ khởi động Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam – Tự hào hàng Việt Nam.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

TỰ HÀO HÀNG VIỆT NAM NĂM 2017

TỰ HÀO HÀNG VIỆT NAM NĂM 2017

Chương trình nhận diện hàng Việt Nam thường niên trên quy mô toàn quốc với tên “Tự hào hàng Việt Nam” năm 2017 thuộc Nhóm Chương trình hỗ trợ nhằm thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi của cộng đồng thuộc Danh mục của Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 – 2020.

YÊU HÀNG VIỆT NAM

YÊU HÀNG VIỆT NAM "CÂU CHUYỆN CỦA TÔI"

Hãy tham gia gửi bài viết, video clip và chia sẻ về tình yêu hàng Việt Nam, niềm đam mê khởi nghiệp để nhận nhiều phần quà hấp dẫn.Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 – 2020.Ngày 11/10 tại TPHCM, Bộ Công Thương đã khai mạc lễ khởi động Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2018.

BÌNH CHỌN ẢNH

BÌNH CHỌN ẢNH